Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek se obecně řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Při zadávání veřejných zakázek obec Plch postupuje v souladu s výše uvedeným zákonem.

Podlimitní veřejné zakázky lze rozdělit na:

  • veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zakázky na dodávky zboží a služeb v rozsahu nižších než 2 miliony Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce v rozsahu nižším než 6 milionů Kč bez DPH. Při realizace těchto zakázek nemusí být postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., nicméně musí být dodržovány principy transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
  • veřejné zakázky přesahující výše uvedené finanční limity. Při zadávání těchto zakázek obec striktně postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb.

Pro zveřejňování zakázek přesahující limity zakázek malého rozsahu obec využívá certifikovaný elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek, kde má obec vytvořen svůj profil a kde jsou zveřejňovány všechny dostupné informace o aktuálně probíhajících veřejných zakázkách.

název zakázky předpokládaná hodnota lhůta pro podání nabídky datum uveřejnění dokumenty
Pořízení územního plánu obce Plch 150 000 Kč 24.1.2023 do 19:00 17.1.2023 návrh zadání UP Plch