Úřední deska

Na elektronické úřední desce www.obecplch.cz je zveřejňován obsah úřední desky Obce Plch podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter a je shodný svým obsahem kamenné úřední desce. Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace Číslo jednací
16.7.202231.7.2022 Pozvánka na zasedání ZO [224 kB]Plch/185/2022/PUL
28.6.202230.9.2022 Oznámení o počtu vol. okrsků, počtu členů ZO a počtu podpisů na peticích [171 kB]Plch/111/2022/PUL
22.7.202215.8.2022 Opatření obecné povahy [258 kB]Plch/192/2022/PUL
22.7.202231.8.2022 Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích [163 kB]Plch/193/2022/PUL
29.7.202231.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ, ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ [547 kB]Plch/194/2022/PUL
29.7.202231.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ 1) O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ, ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 2) ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z VYHLÁŠKY Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍ [1 MB]Plch/195/2022/PUL

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PLCH

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace Číslo jednací
11.2.202211.2.2022 Obecně závazná vyhláška obce Plch č. 2/2021 [4 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Plch č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

22.12.202111.2.2022 OZV obce Plch č. 1/2021 [4 kB]

Obecně závazná vyhláška obce Plch č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Rozpočtové hospodaření obce

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název a anotace Číslo jednací
Neobsahuje žádné dokumenty.