Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení

Nahlížení do registrů:

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů. Výjimku z tohoto obecného pravidla představují údaje týkající se poslance, senátora, člena vlády, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a uvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které lze dále zveřejnit (§ 13 odst. 5 zákona).