Obec

Obec Plch leží na samém okraji pardubického okresu v blízkosti silnice ze Starých Ždánic do Osic. Asi 500 m za obcí pardubický okres končí a hraničí s královehradeckým. Nejbližším větším městem jsou Lázně Bohdaneč, vzdálené od obce cca 6 Km směrem na jih. Historické prameny uvádějí, že  Obec Plch byla založena v roce 1777 na místě vysušeného Rybníka. K jeho spojení silnicí se sousedními Starými Ždánicemi, a tím i tzv hradeckou cestou(silnice Přelouč Hradec Králové), došlo v r. 1846. Obec Plch má současně 100 trvale bydlících občanů. Počet stavení v obci (33 - 35) se po dvě staletí téměř nemění.

Novodobá historie obce Plchu začíná s 1990, kdy se obec osamostatnila a získala vlastní samosprávu. V obci vyvíjejí činnost tři organizace- Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz a nově i Plchovánek. V místní hospodě, vlastněné obcí, se několikrát ročně pod záštitou těchto organizací konají zábavy a je zde též možno uspořádat svatební hostiny. Obec Plch leží v nadmořské výšce 226 m, je tvořena jedinou ulicí dlouhou asi 700 m. Po celý rok je velmi upravena. Květiny jsou v oknech, na zahrádkách před stavením i na travnatých pásech mezi chodníky a vozovkou. Plch je plně plynofikován a dosahuje do něj městský vodovod z Pardubic. V roce 2013 byla v obci zbudována s splašková kanalizace a ČOV. V obci prosperuje tiskárna a další malé firmy.