Poplatky pro rok 2022

ke stažení zde

Místní poplatek za komunální odpad

 • Výše poplatku - 450,-Kč/osoba/rok, 450Kč/rekreační objekt/rok
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 a č. 2/2021
 • Splatnost – jednorázově- nejpozději do 30.4. 2022

Místní poplatek ze psů

 • Výše poplatku -  50Kč/pes/rok, každý další pes 100Kč/pes/rok
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
 • Splatnost – jednorázově- nejpozději do 30.4. 2022

Poplatek za odvod a čištění odpadních vod

 • Výše poplatku -  1386Kč/osoba/rok, 1386Kč/rekreační objekt
 • Směrnice Obce Plch č.2/2018, usnesení č. 5/2021/13-stanovení stočného ve výši 35,- Kč/m3 + DPH
 • Splatnost - jednorázově nejpozději do 31.5. 2022
 • Splatnost na 2  splátky: 1. splátka nejpozději do 31.5.2022, 2. splátka nejpozději do 30.9.2022

Jak zaplatit místní poplatky?

· OÚ upřednostňuje platbu bezhotovostním převodem na účet 27924561/0100

· Místní poplatek za komunální odpad i místní poplatek ze psů je možné uhradit osobně dne 18.4 a 25.4.2022….nejpozději do 30. 4. 2022 od 18-19 hod na OÚ Plch, případně po domluvě v jiném termínu

· Poplatek za odvod a čištění odpadních vod je možné zaplatit: 23.5.2022 a 30.5.2022(první splátka),  19.9. a 26.9.2022 (druhá splátka), nejpozději do 30.9.2022

 • Všechny poplatky lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet 27924561/0100
 • Osobně ve stanoveném termínu od 18-19 hod na OÚ Plch, případně po domluvě v jiném termínu
 • Poplatky je nutné rozlišit VS:… do poznámky uveďte číslo popisné

2201…komunální odpad – občané

2202…komunální odpad – stavba určená k rekreaci

2203…poplatky ze psů                                 

2204…odpadní voda – občané

2205…odpadní voda - stavba určená k rekreaci